O PROJEKCIE

PROJEKT

PAMIĘĆ

To studencki projekt badawczy o polityce pamięci na terenie dawnego getta warszawskiego, realizowany w ramach studiów na kierunku “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejsza strona jest zapisem procesu i efektów tego przedsięwzięcia.

architektura pamięci

Chcemy zbadać jak współczesna architektura tego miejsca przypomina o jego historii i dawnych mieszkańcach. W jakiej formie zachowała się pamięć o getcie? O kim przypominają muranowskie nazwy ulic? Co mówią nam pomniki? O czym wspomina nam ta opowieść, a o czym milczy? Kto jest jej autorem, a kto bohaterem?

POLITYKA HISTORYCZNA A PAMIĘĆ LOKALNA

Szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące relacji pomiędzy pamięcią lokalną a uprawianiem polityki historycznej przez instytucje. Interesuje nas jak organizowanie przestrzeni miejskiej oraz miejsca pamięci wpływają na przedstawienie wydarzeń historycznych związanych z przestrzenią, do której się odnoszą i w której jednocześnie się znajdują.

Pamięć jako pole konfliktu

W kształtowaniu polityki historycznej uczestniczy wielu aktorów – architekci, historycy, społeczność lokalna, aktywiści czy instytucje władz lokalnych i państwowych. Wszystkie te podmioty mają swój udział w tym procesie, choć nie wszystkie dysponują podobnymi środkami. Spoglądamy na architekturę pamięci jak na efekt ścierania się różnych perspektyw.

KONTR-PAMIĘĆ

Nie zamierzamy analizować polityki historycznej wyłącznie z pozycji biernych obserwatorów. Poczuwamy się do uczestnictwa i zabrania głosu w tej dyskusji. Dlatego też chcemy wychwycić słabe i problematyczne strony narracji budowanej na terenie getta oraz pomyśleć o możliwych narracjach alternatywnych.

Październik
2017

Pomysł na projekt powstaje spontanicznie ze skrzyżowania naszych wspólnych zainteresowań i jednoczesnej chęci połączenia aktywności uniwersyteckiej z działaniem lokalnym.

listopad
2017

Z szeregu wstępnych założeń i koncepcji badawczych wybieramy te, które najlepiej pozwolą nam osiągnąć wytyczony cel. Opieramy się na analizie map i literaturze naukowej o topografii getta, analizie dyskursu obecnego w tej przestrzeni oraz dotyczącego polityki pamięci na tym obszarze (dyskusje publiczne, konflikty o pamięć).

luty
2018

Próbujemy przełożyć efekty naszej współpracy na spójną, atrakcyjną i zrozumiałą formę w postaci strony internetowej. Pracujemy nad komunikatywnością przekazu i kompozycją treści.

MAJ
2018

Organizujemy spacer historyczny wg własnego scenariusza, który jest praktyczną odpowiedzią na poruszane przez nas problemy obecnej narracji historycznej na terenie byłego getta warszawskiego. Podejmujemy chęć uczestnictwa w procesie kształtowania pamięci lokalnej oraz przywracania pamięci o tychże wątkach, które w obecnym dyskursie są marginalizowane.

MARIANNA SIUDEK

AMEL MANA

ERYK LISIECKI

OPIEKUN PROJEKTU

DR KATARZYNA SZAFRANOWSKA