I Pomnik Bohaterów Getta

Pierwszy pomnik, upamiętniający walczących w getcie, został zaprojektowany przez architekta Leona Suzina. Monument wzniesiono 16 kwietnia 1946 roku na skwerze Willy’ego Brandta niedaleko miejsca, w którym doszło do pierwszych walk powstańców z hitlerowcami. Pomnik składa się z dwóch części, które swoim kształtem przypominają używane przez żydowskich bojowców, w trakcie powstania w getcie, włazy do kanału. Pierwszym elementem jest tablica wzniesiona wspólnie przez Polaków i Żydów, dedykowana poległym w […] walce o Godność i Wolność narodu żydowskiego, o Wolną Polskę, o wyzwolenie człowieka […]. Dobranie koloru kamienia oraz otaczających cegieł symbolizuje przelaną w walce krew. Druga część to płyta w kształcie koła, na której wyryte zostały: hebrajska litera ,,bet” odnosząca się do pierwszego słowa z Księgi Rodzaju (bereszit), czyli najważniejszej księgi dla wyznawców judaizmu; oraz symbol męczeństwa, czyli liść palmowy.