Ulica Ludwika Zamenhofa

Wcześniej była częścią ulicy Dzikiej. Dzisiejszą nazwę otrzymała w 1930 r. Podczas niemieckiej okupacji znalazła się w obszarze getta warszawskiego, jej nazwę zmieniono na Hasenstrasse (pl. “ulica zajęcza”). Jej zabudowa została w większości zburzona podczas walk w Powstaniu w Getcie Warszawskim. Ostał się jedynie budynek dawnych Koszar Wołyńskich, który w czasie okupacji był więzieniem Gęsiówka. W 1945 r. od razu po wojnie, przywrócono przedwojenną nazwę ulicy. Dziś przy Zamenhofa, w miejscu dawnych Koszar Wołyńskich mieści się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a przed nim stary i nowy Pomnik Bohaterów Getta.