Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

Trakt odsłonięty został w 1988 roku w przeddzień 45 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Odpowiedzialni za jego projekt byli Stanisław Jankowski, Marek Moderau i Zbigniew Gąsior. W skład traktu wchodzą 22 formy upamiętnienia, w tym: 17 bloków sjenitowych, 1 obelisk (Pomnik Żegoty), 2 tablice (na Stawki 5/7 i Stawki 10) oraz 1 pomnik (Pomnik Umschlagplatz). Symbolicznymi początkami i końcami traktu są dwa kamienne bloki umieszczone odpowiednio na rogach ulic Stawki i Dzikiej oraz Zamenhofa i Anielewicza. Pełnią one dwie funkcje: informują o utworzeniu getta warszawskiego w 1940 roku oraz wyznaczają dawny bieg ulicy, którą prowadzono Żydów na Umschlagplatz – ulicy Zamenhofa. Trakt zaczyna się na rogu Zamenhofa i Anielewicza, gdzie umieszczono pierwszy symboliczny blok kamienny. Następnie prowadzi do pomnika Bohaterów Getta. Na skwerze wokół pomnika ustawiono obelisk – Pomnik Żegoty oraz cztery bloki kamienne: dwa upamiętniające powstanie w getcie (wspomniane wcześniej symboliczne wyznaczniki dawnego biegu ulicy Zamenhofa), trzeci opisujący zasadzony obok dąb piramidalny oraz ostatni, rozpoczynający imienne upamiętnienia, blok Emanuela Ringlebluma. Trakt następnie wiedzie ulicą Zamenhofa, gdzie po obu stronach skrzyżowania z ulicą Edelmana umieszczono bloki upamiętniające Józefa Lewartowskiego oraz Michała Klepfisza. Następnie, pod Edelmana 6, znajduje się blok Szmula Zygielbojma oraz dołączony w 1997 roku jego pomnik. Na rogu Zamenhofa i Miłej znajduje się blok poświęcony pamięci Ariego Wilnera. Dalej trakt prowadzi do ulicy Dubois, gdzie na jej skrzyżowaniu z Miłą upamiętniono Mordechaja Anielewicza. Kolejnym elementem traktu jest Kopiec Anielewicza poświęcony pamięci członków Żydowskiej Organizacji Bojowej. Przy ulicy Dubois umieszczono kolejne bloki: pierwszy poświęcony Meirowi Majerowiczowi, drugi Pawłowi Frenkelowi i Dawidowi Apfelbaumowi, trzeci blok, znajdujący się na rogu Dubois i Niskiej, to pierwsze upamiętnienie kobiety – Frumki Płotnickiej. Kolejny kamienny blok poświęcono Icchakowi Nyssenbaumowi. Następnie trakt przechodzi z Dubois w ulicę Stawki, jednak, jeszcze na rogu tych dwóch ulic, pojawia się upamiętnienie Janusza Korczaka. Na ulicy Stawki umieszczono: blok kończący upamiętnienia konkretnej osoby – blok Icchaka Kacenelsona, dwie tablice na Stawki 5/7 i Stawki 10 (przed wojną Stawki 6/8) związane z deportacją Żydów do obozów zagłady. Za budynkiem przy Stawki 10 znajduje się pomnik Umschlagplatz. Ostatnim elementem traktu jest powtórzony pierwszy kamienny blok.