Ulica Raoula Wallenberga

Ulica Raula Wallenberga. Część dawnej ulicy Bagno, w latach 1940-42 znajdowała się na terenie tzw. małego getta, po jego likwidacji włączona do dzielnicy aryjskiej. W roku 2012 proponowano uczczenie pamięci Wallenberga w alejce przed powstajacym wtedy muzeum Polin. Pomysł ten odrzucono, gdyż Wallenberg zdaniem radnych nie wiąże się z Warszawą. Następnie proponowano nazwanie alejki za muzum, ostatecznie wydzielono fragment ulicy Bagno w którego świetle znajduje się pałac kultury. 19.04.2016 odbyła się uroczystość z udziałem rodziny dyplomaty, w trakcie której wmurowano także tablicę pamiątkową.