POMNIKI

16 IV 1946

 Kopiec Anielewicza

W tym miejscu 8 maja 1943 r. poległ śmiercią żołnierza komendant powstania w Getto Warszawy Mordechaj Anielewicz wraz ze sztabem Żyd. Org. Boj. i kilkudziesięcioma bojownikami żydowskiego ruchu oporu w walce przeciwko niemieckim okupantom.

16 IV 1946

 I Pomnik Bohaterów Getta

Tym, którzy polegli w bezprzykładnej bohaterskiej walce o Godność i Wolność narodu żydowskiego, o Wolną Polskę, o wyzwolenie człowieka – Żydzi Polscy

19 IV 1948

 II Pomnik Bohaterów Getta

Naród żydowski swym bojownikom i męczennikom

1948

I tablica upamiętniająca Umshlagplatz

Z tego miejsca w latach 1942 i 1943 hitlerowscy ludobójcy wywieźli na męczeńską śmierć do obozów zagłady setki tysięcy Żydów. Cześć pamięci męczenników i bojowników żydowskich.

18 IV 1988

Obecny Pomnik Umschlagplatz

Tą drogą cierpienia i śmierci w latach 1942–1943 z utworzonego w Warszawie getta przeszło do hitlerowskich obozów zagłady ponad 300 tys. Żydów.

18 IV 
1988 – 1989

Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

27 IX 1995

Pomnik Żegoty

1942 – Żegota – 1945. Organizacja utworzona przez Polskie Państwo Podziemne dla ratowania Żydów w czasach Holocaustu, wśród jej podobnych działających w okupowanej Europie była jedyną finansowaną przez swój Rząd, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

6 XII 2000

Pomnik Willy’ego Brandta

20 IV 2001

Tablica Anny Braude Hellerowej

Anna Braude Hellerowa (1883-1943)
Wybitny lekarz, dyrektor tutejszego szpitala w latach 1930-1949 Zamordowana w bunkrze wraz z chorymi dziećmi podczas powstania w Getcie Warszawskim
Warszawa 2001 Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu i Przyjaciele”

IV – IX 2008

Pomnik granic getta 

W ślad za zarządzeniami niemieckich władz okupacyjnych getto zostało odcięte od reszty miasta dnia 16 listopada 1940 r. Otoczony murem obszar miał z początku około 307 ha, potem był zmniejszany; od stycznia 1942 r. dzielił się na tzw. duże i małe getto. Stłoczono tu około 360 tys. Żydów z Warszawy i około 90 tys. z innych miejscowości. Około 100 tys. osób zmarło z głodu. W lecie 1942 r. Niemcy wywieźli i zamordowali w komorach gazowych Treblinki około 300 tys. osób. 19 kwietnia 1943 r. wybuchło powstanie; do połowy maja powstańcy i ludność cywilna ginęli w walce i w płomieniach systematycznie palonego getta; resztę Niemcy zamordowali w listopadzie 1943 r. na Majdanku, w Poniatowej i Trawnikach. Przeżyli nieliczni. Pamięci tych, którzy cierpieli, walczyli, zginęli. Miasto Warszawa, 2008 r.

13 V 2010 

Pomnik Ewakuacji Bojowników Getta Warszawskiego

W tym miejscu, 10 maja 1943 r., Simcha Rotem-Ratajzer, pseudonim „Kazik”, uczestnik powstania, wyprowadził kanałami z płonącego getta ostatnią grupę około 40. powstańców Żydowskiej Organizacji Bojowej, którzy potem prowadzili walkę w oddziałach partyzanckich i w powstaniu warszawskim.
Niektórzy z nich przeżyli wojnę i mogli świadczyć o bohaterstwie warszawskiego getta.

11 VI 2013 

Ławeczka Jana Karskiego

Jan Karski (Kozielewski)
1914–2000
emisariusz władz
Polskiego Państwa Podziemnego
profesor Uniwersytetu
Georgetown w Waszyngtonie
„Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”
odznaczony
Orderem Orła Białego
nominowany
do Pokojowej Nagrody Nobla
człowiek,
który chciał powstrzymać
Holokaust
Warszawa 2012 r.